DET ÄR DAGS ATT MÄNNISKOR VAKNAR UPP

DET ÄR DAGS ATT MÄNNISKOR VAKNAR UPP


Det ser ut som att människor världen över utsätter varandra för hemska och helt ofattbara grymheter.
Det händer kontinuerligt och det har varit så hur länge som helst.
Ingen av oss på jorden minns när allt började och hur länge har det pågått.
Det är helt fascinerande att människor helt förskräkta ställer alltid samma frågor : Hur är det möjligt att en människa kan utsätta någon annan människa för så fruktanvsvärda grymheter?

Det är dags att inse att människor är oskyldiga.Alla grymma handlingar sker alltid under påverkan av Egot.
Människor vet inte om att de styrs av Egots negativa energivibrationer pga dem befinner sig i ett slags omedvetet tillstånd.
Iband känner de att någonting är fel och då säger många att de är oskyldiga eller att de förstår inte hur destruktiva handlingar kunde hända.
Ingen människa på jorden är kapabel till att utföra någon negativ handling i sin naturliga medvetandetillstånd.
Det finns inga mördare,gärningsmän,brottslingar,mentalsjuka eller onda människor på jorden.

När människor anklagas för brott skapade av Egot förstärks Egots strukturer på jorden och skapar genast många nya brott.

Kunskapen om Egots förstärknings och maktupprätthållande mekanismer aktiverar Egots upplösning på jorden. Det är dags att när brott begås inse att vem som helt kan påverkas av Egot för att begå brott.

Det är den personliga Egots strukturens konstruktion som avgör vilka handlingar kan utföras av människan,när och hur.
Människor som avlider i olika slags katastrofer tex: flygolyckor, har nånting gemensamt: en liknande personlig Egots struktur som är orsaken till olyckan.
Det är de omdvetna om,men det finns inga slump i Universum ,allt har en förklaring.
Universum är perfekt och därför påbörjades en process av Egots upplösning på jorden för att återställa balansen.
Egots negativa vibrationer som är orsaken till alla destruktiva aktiviteter på jorden håller på att omvandlas till positiv energi "Livets källa i Universum"

DEN SOM ÄR MEDVETEN OM EGOTS EXISTENS HAR ÅTERTAGIT MAKTEN ÖVER SITT LIV.