EGOTS FUNKTION OCH BETEENDE

EGOTS FUNKTION OCH BETEENDE.

 

Egot är negativa vibrationer som har skapat destruktiva strukturer över hela planeten och inom varje människa.Upplösning av Egots strukturer leder till positiva förändringar i världen och påverkar positivt människans beteende. Egots vibrationer skapar inom människor negativa tankar,åsikter,attityder och bettenden.

Världsledare och politiker som är påverkade av Egots negativa vibrationer försöker lösa problem och avsluta krig som skapas av Egots negativa vibrationer.

Poliser som är under påverkan av Egots negativa vibrationer försöker lösa brott,mord och massaker som skapas av Egots negativa vibrationer.

Alla brott,våldtäkter,misshandel,rån,mord,massaker,hat,hot,konflikter och krig skapas under påverkan av Egots negativa vibrationer.

När människor anklagas för brott,mord och krig skapade under påverkan av Egots negativa vibrationer förstärks Egots strukturer över hela planeten och skapar genast flera nya brott,mord och krig.

Egots negativa vibrationer påverkar mänskliga celler och skapar förändringar i kroppens vävnader som leder till missbildningar,rörelsehinder och sjukdomar.Egots vibrationer har bildat strukturer i varje kropp som påverkar inre organ,skapar dysfunktionella processer och störningar i energiflödet.

Läkare på jorden som är under påverkan av Egots negativa vibrationer försöker behandla sjukdomar som skapas kontinuerligt av Egots negativa vibrationer.

Egots strukturupplösning kommer återställa balansen i världen.Processen pågår just nu över hela planeten och innebär att alla nuvarande världsstrukturer skapade av Egots vibrationer upplöses och ersätts av nya.

Under Egots upplösning kommer vi att uppleva fullständigt kaos över hela världen,men det hör ihopp med processen och är övergående.  


DEN SOM ÄR MEDVETEN OM EGOTS EXISTENS HAR ÅTERTAGIT MAKTEN ÖVER SITT LIV.