RELIGIONER OCH TROSFÖRESTÄLLNINGAR ÄR ILLUSIONER

RELIGIONER OCH TROSFÖRESTÄLLNINGAR ÄR ILLUSIONER

Religioner och trosföreställningar hör till dem mäktigaste Egots strukturer på jorden.
Huvudstrukturen består av flera delstrukturer.Varje delstruktur består av specifika åsikter och attityder som bildar en religion eller en trosföreställning.
Egots strukturer bildar ett osynlig nätverk över hela världen som binder samman alla personliga mänskliga strukturer till varandra.
Egot skapar specifika tankar,åsikter och attityder hos en del människor och på sätt binder dem till en religion eller trosföreställning.
Åsikter skapade av Egot är djupt inrotade eftersom människor befinner sig i ett hypnosliknande medvetandetillstånd när åsikter skapas.
På samma sätt skapas flera olika religioner och trosföreställningar.Varje grupp påverkas att vara övertyggad om att deras åsikter är dem rätta.
På det sättet skapas motsättningar mellan dem olika grupper, vilka är nödvändiga för Egots existens och maktupprätthållande på jorden.
Det behövs i världen flera olika religioner med inrotade motsättningar för Egots överlevnad.
Egots negativa vibrationer skapar alltid obalans och konflikter och det är ett naturlig tillstånd för Egots existens.
Nätverk med osynliga band mellan alla människor är orsaken till att en händelse med annorlunda åsikter hos en person kan utlösa extrema våldsamma globala reaktioner genom hela världen.
Det har vi bevittnat flera gånger.Egot behöver skapa såna våldsvågor för sin överlevnad.Det är Egots förstärknings och försvarsmekanismer nödvändiga för överlevnad.
Det är därför religion och våld hör ihopp på jorden.Egot påverkar människor att döda varandra i "Guds namn".
Det är dags att vakna upp för hela mänskligheten.
"Gud" är källan till allt liv i hela Universum.Det kan kallas "perfekt energi" med positva vibrationer som alltid skapar harmoni och balans.
Ingredienser är glädje,kärlek ,lycka mm.
Egot är negativa energivibrationer.Det pågår just nu en process på jorden som omvandlar dessa negativa vibrationer till positiva.
Egots upplösning innebär frekvens omvandling på jorden och det innebär slutet på lidande för hela mänskligheten.Processen pågår just nu.