EGOTS MAKT

EGOTS MAKT

Egots energi är negativ,destruktiv men ändå enormt fascinerande.Den skapar hos människor omedvetenhet som liknar hypnos.
Det är vetenskapligt bevisat att när en person blir hypnotiserat kan den påverkas att tro på vad som helst.
Personen kan bli påverkat att tex inte minnas vem hon/han är.Människan kan påverkas att utföra handlingar som den skulle inte utföra i sin naturliga vakna tillståndet.
Det har vi sätt många gånger i underhällnings program.Alla som vaknar upp ur hypnosen blir helt överaskande över sina beteenden som dem presterade helt omedvetet nyligen.
Dem skulle inte tro att var sant om det inte fanns bevis i form av publik och videoinspelningar.

Publiken skrattar och tror att dem själva är vakna,men är dem det??
De som börjar vakna upp ur omedvetenheten som var framkallat av Egot ser på sina medmänniskor och på världen på ett helt annat sätt.
De ser hur människor som är ursprungligen perfekt energi manifestationer beter sig på ett negativt sätt som är destruktivt för de själva för andra medmänniskor och för jorden.
Det bli skönt att se världen förändras.