KRIG OCH HOT ÄR ILLUSIONER

EGOTS STRUKTURER SKAPAR KRIG OCH BROTT PÅ JORDEN.

Hur länge har vi haft krig och konflikter på jorden?
Har vi funderat över vad kan vara orsaken till allt lidande?
EGOT har skapat många kultur berättelser om människans ondska.
Vi accepterat dem berättelser och dem blev en del av Egots maktstruktur.

Inser vi vilken makt har Egot?

Är det inte tankar och känslor inom oss som är källan till krig och konflikter?
Tänker vi att vi har fiender och måste skapa vapen för att försvara oss?
Känner vi rädsla,ångest och hat?
Vart kommer dem känslor och tankar ifrån?

Negativa tankar och känslor är inte våra-de är skapade av Egot.
Vad är det inom oss som få våra kroppar att utföra alla destruktiva våldshandlingar?

Egots negativa vibrationer får människor att utföra alla våldshandlingar.
Kallar vi människor för brottslingar,kriminella,mördare osv?

Alla brottshandlingar på jorden sker alltid under påverkan av Egot.När människor anklagas för brott som skapas av Egot förstärks Egots strukturer på jorden och skapar många nya brott över hela världen 

Vi har befunnit oss i tusentals år i ett förändrat medvetandetillstånd som har gjord oss mottagligt för Egots påverkan.
Vi kunde vi inte tidigare inse det uppenbara att :Människan är inte kapabel att av fri vilja utföra negativa och destruktiva handlingar. 
För att skapa ett vapen eller planera en krigshandling krävs speciella tankar och känslor som skapas av Egot.
När Egots energifrekvenser omvandlas till positiva (processen är påbörjad) kommer alla negativa tankar,känslor och handlingar upphöra att existera.

Medvetenheten om att Egot styr livet på jorden aktiverar Egots strukturers upplösning.

DEN SOM ÄR MEDVETEN OM EGOTS EXISTENS HAR ÅTERTAGIT MAKTEN ÖVER SITT LIV.