EGOT BLOCKERAR KONTAKTEN MED ANDRA LIVSFORMER

EGOTS STRUKTURER BLOCKERAR KONTAKTEN MED ANDRA LIVSFORMER I UNIVERSUM

Egots strukturer på jorden hindrar människor att upptäcka och få kontakt med andra livsformer i Universum . Efter Egots kommer mänskligheten helt spontant att upptäcka och få kontakt med andra livsformer i Universum.Egots energivibrationer påverkar vårt medvetande på många olika sätt.Människor befinner sig i ett hypnosliknande medvetandetillstånd som blockerar vårt naturlig förmåga att förstå och uppfatta kommunikationen med andra livsformer som existerar nära oss.Därför har vi hittills inte kunnat upptäcka eller komma i kontakt med andra livsformer,även om vi har alltid på ett undermedvetet plan vetat att vi kan inte vara ensamma i Universum. Människor har alltid undrat varför har vi ingen kontakt med andra livsformer i Universum. Människor har forskat,skaffat hjälpmedel och försökt på många olika sätt för att få kontakt med någon existensform utan framgång. Egot har skapat våra tankar,åsikter, attityder och en vision om hur en annan existensform kan se ut.Egots strukturer negativa vibrationer skapar alltid på ett naturligt sätt negativa visioner därför är mänskliga föreställningar om andra existensformer oftast negativa och dem finns manifesterade inom berättelser, filmer mm   Vi har letat efter liv i Universum och vi har försökt lösa ständig nya problem på jorden utan framgång.Nu vet vi att Egots strukturer på Jorden är orsaken till alla våra hinder och problem.Våran kunskap om Egot aktiverar upplösningsprocessen som pågår redan över hela världen.Vi har alltid vetat innerst inne att det finns en orsak till alla problem och konflikter på jorden.
Upplösning av Egots strukturer är påbörjad och pågår just nu. Människor ska inte behöva leta längre efter andra livssformer för dem existerar här nära oss, men Egots vibrationer hindrar vårt naturlig förmåga att uppfatta det som finns.
En fantastiskt framtid med nya underbara upptäckter och upplevelser är framför oss.
 
DEN SOM ÄR MEDVETEN OM EGOTS EXISTENS HAR ÅTERTAGIT MAKTEN ÖVER SITT LIV.