EGOTS STRUKTURER BLOCKERAR KONTAKTEN MED ANDEVÄRLDEN

EGOTS STRUKTURER BLOCKERAR KONTAKTEN MED ANDEVÄRLDEN

Egots strukturer hindrar människor från att ha kontakt med andevärlden och med andra existensformer i Universum.
Egot blockerar människors naturlig förmåga att ha kontakt och kommunicera med andra dimesioner.
Alla religioner och trosföreställningar är skapade av Egot och är Egots mäktigaste strukturer över hela världen.
Blockaden av andevärlden var nödvändigt för att skapa och upprätthålla alla religiösa strukturer och trosföreställningar på jorden.
Isolering från andevärlden skapade hos människor en önskad och lämplig tillstånd av omedvetenhet, frustration och förvirring i existentiella frågor.
Människor är därför extrem fokuserade på fysiskt materia dvs kroppar som dem har tillfälligt här under vistelsen på jorden.
Många uppfattar att de är kroppen och därför tror de att när kroppen slutar fungera då dör de.
Orsaken till det är att Egot blockerar människors förmåga att se alla andra levade existensformer i omgivande dimesioner.
Människor upplever sig själva som de enda intelligenta varelser som existerar för att de ser inga andra.
Eftersom människor tror att dem är kroppen och kroppens död innebär även deras död måste kroppen skyddas och bevaras till varje pris.   Illusionen av isolering från andevärlden som skapas av Egots strukturer är extrem viktig för Egots överlevnad och maktupprätthållande. Resultaten av den illusoriska isoleringen är ett medvetandetillstånd hos människor som kallas för dödsångest.
Dödsångest är orsaken till människans största lidande och är Egots strukturers mäktigaste existens garanterande förstärkningsmekanism.
Dödsångest är orsaken till att människor "kämpar för livet" och gör vad som helst för "att överleva" vilket förstärker automatiskt och kontinuerligt Egots strukturer på jorden.
Dödsångest är drivade kraften i alla krig och konflikter.Den får människor att begå brott och även utföra transplantationer. När Egot upplöses ska dödsångest upphöra att existera helt spontant för att är skapad av Egot. Efter Egots struktur upplösning kommer människor spontant att få kontakt med andevärlden och upptäcka att det existerar ingen död och livet är evigt.
Den extrema fixeringen vid fysiska kroppen ska upphöra när människor inser att de kan få en ny kropp igen och en ny livserfarenhet.
 
DEN SOM ÄR MEDVETEN OM EGOTS EXISTENS HAR ÅTERTAGIT MAKTEN ÖVER SITT LIV.