MÄNNISKAN STYRS AV EGOT

MÄNNISKANS PERSONLIG EGOTS STRUKTUR-FUNKTION OCH EGENSKAPER.
Varje personlig Egot struktur har förbindelse med alla andra personliga strukturer hos alla människor på jorden.
Dem bildar tillsammans ett nätverk över hela världen vilket är en förutsättning för Egots makt upprätthållande och existens.
Egot består av specifika vibrationer och frekvenser som har speciella egenskaper och beteende mönster.
Egot vibrationer skapar hos människan specifika tankar,känslor och handlingar som leder alltid till problem och konflikter.
Människan befinner sig ständigt i ett hypnos liknande omedvetet tillstånd vilket är nödvändigt för Egos agerande och överlevnad.

Hela människans personliga Egot struktur består av flera delstrukturer med olika innehåll och egenskaper.

Människans alla fem livsplan : hälsa,andlighet,arbete,ekonomi och relationer är skapade och utformade av Egot.

Alla fem livsplan har band till den största fundamentala delstrukturen som människor kallar för "personligheten".

Innehållet i "personlighens" struktur avgör hur människan ska bete sig och reagera på alla fem livsplanen.

"Jag tycker att..... Jag tror på/att .....Jag vet att......Jag är ....Jag är inte.....Jag tycker om .....Jag tycker inte om ....." är tankar skapade av Egot.

Alla kommunikations mekanismer mellan människor styrs av Egots vibrationer och förbindelser över hela världen.

Egots har makt att påverka människans tänkande och beteende på alla möjliga sätt.

Därför kan en enda handling utförd av en person påverka miljoner människor över hela världen och utlösa våldsamma handlingar och reaktioner.

När människor anklagar och dömmer varandra för alla destruktiva och våldsamma handlingar aktiveras Egots strukturers förstärknings mekanismer.

Ett av Egots mäktigaste överlevnads mekanismer är människans ständiga aktiviteter för att lösa problem på jorden.

Problem och konflikter skapas ständigt av Egots negativa vibrationer och ska upphöra att existera när Egots energi negativavibrationer omvandlas till positiva.

Egots vibrationer ändrar frekvenser och håller på att förändras just nu över hela jorden.Processen kommer leda till upplösning av Egot.

Egots upplösning leder till upplösning av människors personliga Egots strukturer och Egots nätverk över hela världen.

Nya positiva vibrationer på jorden kommer att skapa en ny värld utan problem och konflikter.