MERA KUNSKAP OM EGOT

MERA KUNSKAP OM EGOT

Vi har länge undrat om vi är ensamma i Universum och letat efter liv utan framgång.
Egots specifika vibrationer hindrar oss från att upptäcka och få kontakt med livsformer i Universum.
Blockeringen kommer att upphövas när Egots vibrationer upplöses.
Vi oroas över klimathotet och bedriver forskning över hela jorden.
Klimatstörningar orsakas av Egots vibrationer och ska upphöra att existera efter Egots struktur upplösning

Alla destruktiva aktiviteter på jorden sker under påverkan av Egots negativa vibrationer.
När människor anklagar varandra för brott och mord skapade under påverkan av Egots negativa vibrationer förstärks Egots strukturer över hela planeten och skapar genast flera nya brott och mord.

Alla nuvarande debatter på jorden är skapade av Egots negativa vibrationer och där sker utbyte mellan åsikter och attityder som är skapade av Egot. Motsättningar i debatter fungerar som maktupprätthållnde mekanismer som förstärker Egots vibrationer och strukturer över hela världen.
När upplösning av människans inre Egots struktur påbörjas börjar våra åsikter,attityder och bettenden förändras.
Varje negativ tanke och åsikt om någon annan eller om oss själva är alltid skapad av Egots negativa vibrationer.

Egots negativa vibrationer påverkar mänskliga celler och skapar förändringar i kroppens vävnader som leder till missbildningar,rörelsehinder och sjukdomar.Egots vibrationer har bildat strukturer i varje kropp som påverkar inre organ,skapar dysfunktionella processer och störningar i energiflödet.