KRISTENDOMENS OCH ISLAMS SLUT

Kristendomens och Islams existens närmar sig sitt slut.
Påvens avgång är tecken på att Egot som skapade Kristendomen och Vatikanen håller på att upplösas och processen är oåterkallelig.
Jesus och Muhammed var en av flera framstånde profeter.Deras underbar budskap förvrängdes i stor del av Egot och skapade Egots strukturer på jorden.
Jesus dog på ett plågsamt sätt och blev korsfäst av människor som var påverkade av Egot och är oskyldiga.
Alla omständigheter kring Jesus död skapades och påverkades för att bilda Kristendomen, en religion som skulle förstärka och maktupprätthålla Egots strukturer på jorden i 2000 år.
Det är många brottshandlingar som har begåtts under Egots vibrations påverkan i ca 2000 år i "Guds" namn för att försvara Kristendomen och Islam.
Det är viktigt för Egots existens och överlevnad att människor tror att dem är skyldiga till alla brott,konflikter,problem och krig i världen.
Egot har fått människor att kalla Egots skapade negativa beteenden för "synder".När människor anklagade sig själv eller varandra för olika grymheter förstärktes Egots mäktiga strukturer och skapade alltid genast flera nya brott.
Det har varit på det sättet så länge vi minns.Egots strukturer skapar kontinuerligt mängder nya brott och olyckor i varje sekund över hela jorden.
Hela planeten och allt som existerar här befinner sig i ett slags negativt vibrationstillstånd med oavbruttna Egots framkallde utbrott som skapar lidande.
Egots strukturer börjar försvagas när Egots existens blir känd och när människor börjar observera Egots aktiviteter och beteenden.
När människor blir medvetna om att alla negativa handlingar sker under påverkan av Egots strukturer och att alla är oskyldiga kommer destruktiva aktiviteter upphöra.