Hem

Inriktning och beskrivning

ENERGIA PERFEKT ROZPUSZCZA ZIEMIE=WIRTUALNY PROGRAM ENERGII EGO.

Ludzie,Bóg,Szatan i wydarzenia sa wirtualnym programem energii Ego.Wirtualny program energii Ego jest zaprogramowany przez vibracje Ego.Wirtualny program energii Ego stwarza wibracje przezywane jako rzeczywistosc.W wirtualnym programie energii Ego sa fizyczne,psychiczne tortury i choroby. Ataki terrorystyczne,wojny,choroby sa kodami wirtualnego programu energii Ego.Ludzkie egzystencje,ciala,wydarzenia sa odtwarzanie przez wirtualny program energii Ego w niezliczonych cyklach.

ENERGI PERFEKT UPPLÖSER JORDEN=EGOTS ENERGI VIRTUELL PROGRAM.

Människor,Gud,Satan och händelser är Egots energi virtuell program.Egots energi virtuell program är programmerad av Egots vibrationer.I Egots energi virtuell program skapar vibrationer som upplevs som verklighet.I Egots energi virtuell program finns psykiska,fysiska tortyrer och sjukdomar. Terrorattacker,krig,sjukdomar är koder i Egots energi virtuell program.Mänskliga livsexistenser,kroppar,händelser återskapas av Egots energi virtuell program i oräkneliga cykler.


(Lämna tom)